• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Ogłoszenie o zmianie treści postępowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
 Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Pro...

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi psychologiczne

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym na postawie art. 138o ustawy Pzp. Usługi społeczne na
„Świadczenie usług psychologa polegających na opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 30 Uczestników/Uczestniczek Projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”

 

...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  • 2018-04-09 15:31:54
  • OPS Police

Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o istawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 0 usługi społeczne na "Świadczenie usług psychologa polegających na opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 30 Uczestników/Uczestniczek Projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”", zos

...

Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych

W ramach projektu partnerskiego pn. „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych" realizowanego przez Fundację Nauka dla Środowiska, Województwo Zachodniopomorskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (ROPS), oferuje nieodpłatne wsparcie dla opiekunów faktycznych osó...

Senior dla Seniora - Wielkanoc

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach od kilku lat cyklicznie realizuje projekt „Pamiętaj o mnie-Senior dla Seniora”. W związku ze Świętami Wielkanocnymi pracownicy socjalni wraz z seniorami z Rady Osiedla nr 2 wykonali stroiki świąteczne. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 własnoręcznie przygotowali kartki z życzeniami świątecznymi. Wraz z seniorami dzieci ...

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi psychologiczne

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP”

Przedmiot zamówienia:

 Świadczenie ...