• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Nabór na stanowisko pracownik socjalny

  • 2018-05-15 12:13:36
  • OPS Police

Nabór na stanowisko pracownik socjalny
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach ogłasza nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach.
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę


Wymagania niezbędne :
1. posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo...

Ogłoszenie o zawarciu umowy

  • 2018-05-07 14:14:26
  • OPS Police

Ogłoszenie o zawarciu umowy w ramach postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na „Organizację cyklu zajęć grupowych pn. Akademia dla rodziców dla 16 Uczestników/Uczestniczek Projektu KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”

...

Ogłoszenie o zawarciu umowy

w ramach postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

Informacja o podpisaniu umowy

Informacja o wyborze oferty organizacji zajęć grupowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na „Organizację cyklu zajęć grupowych pn. Akademia dla rodziców dla 16 Uczestników/Uczestniczek Projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ ...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na "Świadczenie usług psychologa polegających na opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 30 Uczestników/Uczestniczek Projektu – osób zagr...

Ogłoszenie o zamówieniu na organizację cyklu zajęć grupowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Projekt Nr...