• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Loga instytucji wspierających prokjekt

Raport z badania diagnostycznego potrzeb i zasobów społeczności

  • 2018-05-25 11:45:24
  • OPS Police

Przedmiotem zamówienia było badanie diagnostyczne potrzeb i zasobów społeczności lokalnej w Gminie Police. Zamawiającym przeprowadzenie badania był Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, natomiast jego wykonawcą Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia został zrealizowany w lutym i marcu 2018 roku.
Głównym celem badania było przygotowanie szczegółowej diagnozy problemów i zjawisk społecznych w Gminie Police, prezentującej stan obecny problemów i potrzeb, jak i rekomendacji w zakresie dalszej profilaktyki/konkretnych działań w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.

Link do pełnego raportu: Raport Końcowy