• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Logo Wspieraj Seniora

Seniorze, w czym pomóc? Zadzwoń

  • 2020-11-06 15:07:18
  • OPS Police

Procedura korzystania z pomocy  w ramach programu  „Wspieraj Seniora”  w Gminie Police

KROK 1
1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

22 505 11 11

Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00.
2. Senior może bezpośrednio zadzwonić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach pod numer telefonu 91 42 43 840 w godzinach 7:30-15:30 (poniedziałki), 7:00-15:00 (wtorek-piątek).

KROK 2
1. W przypadku zgłoszenia Seniora przez infolinię, osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach  przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
2. W przypadku bezpośredniego kontaktu Seniora z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Policach zostaje on przekierowany do pracownika socjalnego z Grupy „Wspieraj Seniora”.

KROK 3
1.Pracownik socjalny/wolontariusz  z grupy „Wspieraj Seniora” Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach  kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w  tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.
2.  Podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym/wolontariuszem OPS Police Senior otrzyma następujące  informacje:
- imię i nazwisko pracownika socjalnego/wolontariusza, który będzie świadczył pomoc oraz numer telefonu
- „hasło” którym będzie się posługiwał Senior i pracownik socjalny/wolontariusz
-  termin wizyty pracownika socjalnego/wolontariusza tj. data i godzina

KROK 4
- do Seniora przychodzi pracownik socjalny/wolontariusz OPS Police.  Podaje „hasło”, przed wejściem do mieszkania, imię i nazwisko oraz pokazuje legitymację służbową/identyfikator. W związku z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracownik socjalny/wolontariusz wyposażony jest w środki ochrony osobistej tj. maseczka ochronna, rękawiczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji.  Pracownik socjalny/wolontariusz  w miarę możliwości  zachowuje bezpieczny dystans.
- Senior przekazuje listę zakupów pracownikowi socjalnemu/wolontariuszowi OPS Police  lub wspólnie w mieszkaniu  spisują artykuły i określają zadania do wykonania (np. opłacenie rachunków, wyjście z psem na spacer).
- w przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów, wykupienia leków, opłacenia rachunków Senior przekazuje pracownikowi socjalnemu/wolontariuszowi  pieniądze na zgłoszone potrzeby. W tym celu   Pracownik socjalny/wolontariusz i Senior spisują oświadczenie.

KROK 5

  • Pracownik socjalny/wolontariusz OPS Police dostarcza zakupy w możliwie najszybszym terminie.  
  • Pracownik socjalny/wolontariusz OPS Police rozlicza się z Seniorem z dokonanych zakupów.
  • Pracownik socjalny/wolontariusz OPS Police ustala z Seniorem dalszą współpracę w zakresie świadczenia pomocy.