• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

rysunek rodziny

Rodziny wspierające

  • 2021-09-08 15:04:21
  • OPS Police

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach  informuje, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011r. poszukuje rodzin chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci.

Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach  w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci.

Pomoc może dotyczyć:
    • doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci,
    • organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami,
    • opieki i wychowywania dzieci a w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom,
    • pomoc w nauce,
    • prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie - dom,
    • racjonalnego dysponowania budżetem,
    • kształtowanie i wypełnianie ról społecznych.
Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi.

Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej:
    • Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka.
    • Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora  Ośrodka Pomocy Społecznej sporządzonej na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego  w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa.  
    • Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne, zgodnie z ustawą istnieje jedynie możliwość zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.
Szczegółowych informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach

ul. Siedlecka 2a, IV piętro  tel. 91 42 43 853.

Ulotka informacyjna do druku (PDF)