• ops (at) police.pl
 • 91 42 43 840
 • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 • 2018-08-24 14:22:08
 • OPS Police

Ogłoszenie o zawarciu umowy w ramach postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na „Organizację cyklu zajęć grupowych pn. Akademia dla rodziców dla Uczestników/Uczestniczek Projektu KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”

...

Akademia dla rodziców - 2 edycja

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Projekt Nr...

Harmonogramy wsparcia dla Uczestników II edycji

 • 2018-07-25 15:55:32
 • OPS Police

Harmonogramy wsparcia dla Uczestników II edycji projektu pn.: „LOKOMOTYWA-cja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu pn. „LOKOMOTYWA-cja” od V.2018r. realizuje działania skierowane do Uczestników Projektu w ramach trzech ścieżek tj.:

Ścieżka dorosłoś...

Ogłoszenie o zamówieniu na organizację wyjazdu integracyjno-edukacyjnego

 • 2018-06-27 15:32:43
 • OPS Police

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Projekt Nr...

Informacja o unieważnieniu postępowania

 • 2018-05-28 15:42:28
 • OPS Police


Informacja o unieważnieniu postępowania Nr 4/2018

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w trybie art. 138o ustawy PZP na: „Organizację wyjazdu integracyjno – edukacyjnego dla Uczestników/Uczestniczek Projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” informuję, że postępowan...

Ogłoszenie o zamówieniu na organizację wyjazdu integracyjno-edukacyjnego

 • 2018-05-21 15:52:39
 • OPS Police

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Projekt Nr...