• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Ogłoszenie o zmianie treści postępowania

  • 2018-04-20 15:42:54
  • OPS Police

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
 Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Pro...

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi psychologiczne

  • 2018-04-20 15:40:57
  • OPS Police

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym na postawie art. 138o ustawy Pzp. Usługi społeczne na
„Świadczenie usług psychologa polegających na opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 30 Uczestników/Uczestniczek Projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”

 

...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  • 2018-04-20 15:40:02
  • OPS Police

Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o istawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 0 usługi społeczne na "Świadczenie usług psychologa polegających na opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 30 Uczestników/Uczestniczek Projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”", zos

...