• ops (at) police.pl
 • 91 42 43 840
 • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Ogłoszenie o zmianie treści postępowania

 • 2018-05-21 15:50:16
 • OPS Police

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej

Proj...

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 • 2018-05-07 14:18:10
 • OPS Police

Ogłoszenie o zawarciu umowy w ramach postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na „Organizację cyklu zajęć grupowych pn. Akademia dla rodziców dla 16 Uczestników/Uczestniczek Projektu KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”

...

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 • 2018-05-04 13:49:19
 • OPS Police

w ramach postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

 

Informacja o podpisaniu umowy

Informacja o wyborze oferty organizacji zajęć grupowych

 • 2018-04-27 15:35:42
 • OPS Police

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na „Organizację cyklu zajęć grupowych pn. Akademia dla rodziców dla 16 Uczestników/Uczestniczek Projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ ...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 2018-04-26 15:13:33
 • OPS Police

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na "Świadczenie usług psychologa polegających na opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 30 Uczestników/Uczestniczek Projektu – osób zagr...

Ogłoszenie o zamówieniu na organizację cyklu zajęć grupowych

 • 2018-04-20 15:50:06
 • OPS Police

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Projekt Nr...