• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Aplikacja Twoj Parasol

  • 2021-09-10 14:54:50
  • OPS Police

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej aplikacji mobilnej www.twojparasol.com. Można ją pobrać za darmo na telefon poprzez Gogle Play i Apple Store. Aplikacja zawiera informacje, które mogą być przydatne osobom doświadczającym przemocy. Umożliwia m.in. szybkie wybranie telefonu alarmowego w nagłych przypadkach. Jed...

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  • 2021-09-09 15:02:11
  • OPS Police

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w art. 18, art. 47, art. 48 i art. 71 wskazuje, że instytucja rodziny, definiowana w systemie praw człowieka jako „naturalna i podstawowa komórka społeczeństwa” (art. 16 ust. 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka) jest objęta szczególną ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskie...

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy

  • 2021-09-09 14:57:17
  • OPS Police

UCHWAŁA  Nr XXV242/2016
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 20 grudnia 2016 r.


w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz  art. 6 ust. 1 i 2 pkt 1 ust...