• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Akcja Przeciwko Przemocy

  • 2021-11-23 15:01:28
  • OPS Police

Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć – 2021

25 listopada, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet. Od 29 lat tego dnia rozpoczyna się światowa kampania 16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, która trwa aż do 10 grudnia (Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka), dla podkreślenia, że prawa kobiet są ...

Aplikacja Twoj Parasol

  • 2021-09-10 14:54:50
  • OPS Police

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej aplikacji mobilnej www.twojparasol.com. Można ją pobrać za darmo na telefon poprzez Gogle Play i Apple Store. Aplikacja zawiera informacje, które mogą być przydatne osobom doświadczającym przemocy. Umożliwia m.in. szybkie wybranie telefonu alarmowego w nagłych przypadkach. Jed...

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  • 2021-09-09 15:02:11
  • OPS Police

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w art. 18, art. 47, art. 48 i art. 71 wskazuje, że instytucja rodziny, definiowana w systemie praw człowieka jako „naturalna i podstawowa komórka społeczeństwa” (art. 16 ust. 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka) jest objęta szczególną ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskie...

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy

  • 2021-09-09 14:57:17
  • OPS Police

UCHWAŁA  Nr XXV242/2016
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 20 grudnia 2016 r.


w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz  art. 6 ust. 1 i 2 pkt 1 ust...