• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy

  • 2021-09-09 14:57:17
  • OPS Police

UCHWAŁA  Nr XXV242/2016
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 20 grudnia 2016 r.


w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz  art. 6 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz.U. z 2015 r. poz. 1390/  Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

 

 

Pełna treść uchwały pod linkiem