• ops (at) police.pl
 • 91 42 43 840
 • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Dopłaty do czynszu finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19

 • 2021-02-01 12:17:57
 • OPS Police

W dniu 4 stycznia 2021 r. opublikowana została ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. poz. 11), wprowadzająca dopłaty do czynszu powiększające dodatki mieszkaniowe.
Oznacza to, że z dniem 5 stycznia br. weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszka...

Dodatek energetyczny

 • 2020-06-23 14:52:03
 • OPS Police

Podstawa prawna:

 •  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z póżn. zm.),
 •  Uchwała Nr IX/95/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 maja 2019r w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego


Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Odbiorca wrażliwy energii ...

Co to jest dodatek mieszkaniowy?

 • 2020-06-22 13:16:10
 • OPS Police

Informacje dla klientów

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019r., poz. 2133)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r.w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskie
 • ...

Godziny przyjęć Działu Dodatków Mieszkaniowych

 • 2017-06-27 13:13:52
 • OPS Police

Dział Dodatków Mieszkaniowych przyjmuje na IV piętrze:

poniedziałek - piątek: 8:00 - 14:00

tel. kontaktowy: 91 42-43-860