• ops (at) police.pl
 • 91 42 43 840
 • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Dodatki mieszkaniowe - nowe przepisy od 1 lipca

 • 2021-06-30 14:22:10
 • OPS Police

Niezależnie od  liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875).

3. D...

Dopłaty do czynszu finansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19

 • 2021-02-01 12:17:57
 • OPS Police

W dniu 4 stycznia 2021 r. opublikowana została ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. poz. 11), wprowadzająca dopłaty do czynszu powiększające dodatki mieszkaniowe.
Oznacza to, że z dniem 5 stycznia br. weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszka...

Dodatek energetyczny

 • 2020-06-23 14:52:03
 • OPS Police

Podstawa prawna:

 •  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z póżn. zm.),
 •  Uchwała Nr IX/95/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 maja 2019r w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego


Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Odbiorca wrażliwy energii ...

Wzory wnisków i druków dla dodatków mieszkaniowych

 • 2020-04-06 13:32:59
 • OPS Police

Poniżej znajduje się wniosek oraz druki do załączenia w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego.

Deklaracja o dochodach (PDF)

Oświadczenie o dochodach (PDF)

Wniosek o dodatek mieszkaniowy (PDF)

Zaświadczenie o zarobkach (PDF)

Druk w sprawie ryczałtu (PDF)

 

Godziny przyjęć Działu Dodatków Mieszkaniowych

 • 2017-06-27 13:13:52
 • OPS Police

Dział Dodatków Mieszkaniowych przyjmuje na IV piętrze:

poniedziałek - piątek: 8:00 - 15:00

tel. kontaktowy: 91 42-43-860