• ops (at) police.pl
 • 91 42 43 840
 • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Zespół ds. Realizacji Świadczeń Finansowych z pomocy społecznej

 • 2020-06-10 13:05:54
 • OPS Police

Do zadań Zespołu ds. Realizacji Świadczeń Finansowych z pomocy społecznej należy przede wszystkim prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń z pomocy społecznej w oparciu o wywiad środowiskowy. Prowadzimy także postępowania, dotyczące kierowania do ośrodków wsparcia, innych placówek, a także w sprawach dotyczących potwierdz...

Zespół ds. Osób Bezdomnych

 • 2020-06-09 13:32:24
 • OPS Police

 
Pracownicy socjalni:

 1. Jarosław Czajka - tel. 91 42 43 862,  pok. 432
 2. Sylwester Misiewicz - tel. 91 42 43 862,  pok. 432

Zespół ds. Osób Bezdomnych zajmuje się przede wszystkim rozpoznawaniem potrzeb i udzielaniem pomocy osobom bezdomnym na terenie Gminy Police. Działania Zespołu obejmują regularne monitorowanie środowisk, co służy ...

Zespół ds. Przemocy w Rodzinie

 • 2020-06-09 13:29:13
 • OPS Police

Pracownicy socjalni:

 1. Monika Bitel- Jabłońska - tel. 91 42 43 847, pok. 408
 2. Ilona Wasiak - tel. 91 42 43 847, pok. 408

Do zadań Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie, należy przede wszystkim realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz procedurę Niebieskiej Karty.
Zajmujemy się opracowywaniem i wdrażaniem projektów, organizu...

Zespół Pracy Socjalnej i Integracji Społecznej

 • 2020-06-09 12:40:29
 • OPS Police

Pracownicy socjalni:

 1. Dominika Jankiewicz - tel: 91 42 43 849, pok. 409
 2. Jowita Taboła - tel: 91 42 43 849, pok. 409
 3. Agnieszka Biś - tel: 91 42 43 849, pok. 409
 4. Jolanta Rutkowska - Łyskawa - asystentura rodziny - tel: 91 42 43 853, pok. 414

Asystenci Rodziny:

 1. Magdalena Kądziela
 2. Iwona Rybska
 3. Anna Boryczko           &n
 4. ...