• ops (at) police.pl
 • 91 42 43 840
 • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Zespół Asysty Rodzinnej

 • 2021-12-14 15:03:05
 • OPS Police
Zespół Asysty Rodziny:
Jolanta Rutkowska - Łyskawa - Koordynator - tel: 91 42 43 853, pok. 414
Alicja Zielińska: tel. 91 42 43 853, pok. 414
 
Asystenci Rodziny (pok 310, III piętro, tel - 91 42 43 853):
Magdalena Kądziela
Iwona Rybska
Anna Boryczko       
Anna Aleksandrowicz
 

Asystentura rodziny

Asys

...

Zespół ds. Realizacji Świadczeń Finansowych

 • 2020-06-10 13:05:54
 • OPS Police

Do zadań Zespołu ds. Realizacji Świadczeń Finansowych z pomocy społecznej należy przede wszystkim prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń z pomocy społecznej w oparciu o wywiad środowiskowy. Prowadzimy także postępowania, dotyczące kierowania do ośrodków wsparcia, innych placówek, a także w sprawach dotyczących potwierdz...

Dział Usług dla osób bezdomnych

 • 2020-06-09 13:32:24
 • OPS Police

 
Pracownicy socjalni:

 1. Kierownik - Anna Pająk
 2. Katarzyna Romańska tel. 91 42 43 862 pok. 432.
 3. Beata Runo, tel. 91 42 43 862, pok. 432.

Zespół ds. Osób Bezdomnych zajmuje się przede wszystkim rozpoznawaniem potrzeb i udzielaniem pomocy osobom bezdomnym na terenie Gminy Police. Działania Zespołu obejmują regularne monitorowanie środowisk, co sł...

Zespół ds. Przemocy w Rodzinie

 • 2020-06-09 13:29:13
 • OPS Police

Pracownicy socjalni:

 1. Monika Bitel- Jabłońska - tel. 91 42 43 847, pok. 408
 2. Ilona Wasiak - tel. 91 42 43 847, pok. 408

Do zadań Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie, należy przede wszystkim realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz procedurę Niebieskiej Karty.
Zajmujemy się opracowywaniem i wdrażaniem projektów, organizu...

Zespół Pracy Socjalnej i Integracji Społecznej

 • 2020-06-09 12:40:29
 • OPS Police

Pracownicy socjalni:

 1. Dominika Jankiewicz - tel: 91 42 43 849, pok. 409
 2. Anita Bujnowska - tel. 91 42 43 849, pok. 409

 

             


Do zadań Zespołu Pracy Socjalnej i Integracji Społecznej należy przede wszystkim prowadzenie szeroko rozumianej pracy socjalnej- indywidualnej, grupowej i środowiskowej.

1...