• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Loga instytucji wspierających prokjekt

Harmonogramy wsparcia dla Uczestników II edycji

  • 2018-07-25 15:55:32
  • OPS Police

Harmonogramy wsparcia dla Uczestników II edycji projektu pn.: „LOKOMOTYWA-cja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu pn. „LOKOMOTYWA-cja” od V.2018r. realizuje działania skierowane do Uczestników Projektu w ramach trzech ścieżek tj.:

Ścieżka dorosłości dla młodzieży, w tym wychowanków pieczy (5 Uczestników)

Ścieżka reintegracji dla rodzin przemocowych (5 Uczestników)

Ścieżka reintegracji dla biologicznych rodzin wieloproblemowych (39 Uczestników z czego 27 dzieci)

 

Harmonogram wsparcia dla uczestników „Ścieżki dorosłości dla młodzieży, w tym wychowanków pieczy”

 

L.p.

Nazwa zadania

Okres realizacji

Miejsce udzielenia wsparcia

1.

Moduł diagnozy oraz pracy socjalnej

V.2018r. do XII.2018r.

 

Wsparcie udzielane przez pracownika socjalnego głównie w miejscu zamieszkania Uczestnika

2.

Trening dorosłości

27.VII. - 03.VIII.2018r

 

Restauracja „Włoski Ogród”

ul. Korczaka 7

72-010 Police

3.

Szkolenie komputerowe (ECDL)

06.VIII – 27.VIII.2018r.

 

Restauracja „Włoski Ogród”

ul. Korczaka 7

72-010 Police

4.

Szkolenie językowe

 

06.VIII – 27.VIII.2018r.

 

Restauracja „Włoski Ogród”

ul. Korczaka 7

72-010 Police

5.

Kurs prawa jazdy kat. B

X - XII.2018r.

Szkoła nauki jazdy

Szczecin

 

Harmonogram wsparcia dla uczestników „Ścieżki reintegracji dla rodzin przemocowych”

 

L.p.

Nazwa zadania

Okres realizacji

Miejsce udzielenia wsparcia

1.

Moduł diagnozy oraz pracy socjalnej

V.2018r. do XII.2018r.

 

Wsparcie udzielane przez pracownika socjalnego głównie w miejscu zamieszkania Uczestnika

2.

Trening kompetencji społecznych dla ofiar przemocy

02 - 07.VIII.2018r.

 

Restauracja „Włoski Ogród”

ul. Korczaka 7

72-010 Police

3.

Trening kompetencji rodzicielskich

20 – 23.VIII.2018r.

 

Do uzgodnienia

 

4.

Warsztaty close-open

 

27 - 30.VIII.2018r.

 

Do uzgodnienia

 

5.

Indywidualne konsultacje psychologiczne

01.IX. – 31.X.2018r.

Do uzgodnienia

6.

Grupa wsparcia dla ofiar przemocy

17.IX – 30.XI.2018r.

 

Do uzgodnienia

 

Harmonogram wsparcia dla uczestników „Ścieżki dla biologicznych rodzin wieloproblemowych ”

 

L.p.

Nazwa zadania

Okres realizacji

Miejsce udzielenia wsparcia

1.

Moduł diagnozy oraz pracy socjalnej

V - IX.2018r.

 

Wsparcie udzielane przez pracownika socjalnego głównie w miejscu zamieszkania Uczestnika

2.

Trening kompetencji społecznych i relacji rodzinnych

do IX.2018r

 

Do uzgodnienia

 

3.

Trening kompetencji życiowych

do IX.2018r.

 

Do uzgodnienia

 

4.

 

Formy wsparcia dla dzieci

 

Terapia Taktylna/Integracja Sensoryczna/Trening Zastępowania agresji/Grupy Socjoterapeutyczne

do IX.2018r.

 

 

Wyjazdowa forma wsparcia

(rodzice + dzieci)

 

 

Podczas stacjonarnych zajęć dla rodziców dzieci będą miały zapewnioną opiekę.