• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Nowy okres zasiłkowy - ułatwienia w godzinach otwarcia

Ośrodek Pomocy Społecznej wprowadza ułatwienia dla mieszkańców gminy Police i w nowym okresie zasiłkowym 2018/2019 wnioski o świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz inne świadczenia bedą przyjmowane dłużej w pierwsze dni tygodnia.

Od 6 sierpnia 2018r.
poniedziałek, wtorek i środa - w godzinach od 7.30 – 17.00

czwartek, piątek – w god...

Wyjaśnienie do treści postępowania NR 5/2018

 Odpowiedź na zapytanie do treści postępowania NR 5/2018

Prowadzonego na podstawie  art. 138o ustawy Pzp. Usługi społeczne na „organizację wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla Uczestników/Uczestniczek Projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”.

Wyjaśnienia do treści postępowania

Ogłoszenie o zmianie treści postępowania

  • 2018-07-02 11:37:52
  • OPS Police

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej

Proj...

Mamo, Tato, co wy na to

Od lutego do czerwca 2018 roku realizowana była 7 edycja projektu "Mamo, Tato, co wy na to". Realizacja projektu odbywała się przy współpracy Rady Osiedla nr 7 oraz nauczycieli z Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach i była  alternatywą dla wspólnego spędzania czasu rodziców ze swoimi dziećmi. Spotkania odbywały się raz w miesiącu w RO i P...

Ogłoszenie o zamówieniu na organizację wyjazdu integracyjno-edukacyjnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Projekt Nr...

Zastępca kierownika Działu Pracy Socjalnej

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH
ul. Siedlecka 2a

Zastępcy kierownika Działu Pracy Socjalnej

Na przedmiotowe stanowisko aplikację złożyła jedna kandydatka, spełniająca wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.
W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. sta

...