• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach informuje, że nadal realizowany jest Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej /POPŻ/ 2014-2020 – Podprogram 2017, współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), który trwał będzie do maja 2018r. Pomoc w ramach programu jest kierowana do osób i rodzin o niskich doch...

Kierownik zespołu projektowego

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE
Kierownik zespołu projektowego
w Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Siedlecka 2a
72 – 010 Police

Opis stanowiska:
Do głównych zadań pracownika będzie należało:

    1. Planowanie i koordynowanie pracy Zespołu Projektowego w OPS w Policach;
 &n...

Informacja o wyniku naboru

Police, dnia 28 grudnia 2017 roku

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ   W POLICACH
ul. Siedlecka 2a

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy ¼ etatu

Na przedmiotowe stanowisko aplikację złożył 1 kandydat, spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.
W wyniku zakońc...

Spotkanie Wigilijne 2017

W dniu 19.12.2017 r.  odbyło się coroczne, tradycyjne spotkanie wigilijne zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach. Uroczystość skierowana była głownie do podopiecznych Ośrodka, w szczególności zaś do osób samotnych. Wieloletnia tradycja tych spotkań pokazuje, iż na trwałe wpisała się w życie naszych mieszkańców. W spotkaniu u...

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
W Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Siedlecka 2a
72 – 010 Police

Opis stanowiska:
Do głównych zadań pracownika będzie należało w szczególności:
1. Wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Ośrodku Pomocy Sp...

Kawiarnia dla Seniora

Pracownicy socjalni wraz z seniorami oraz przedstawicielami rad osiedli, UTW oraz ZERiI podjęli inicjatywę dotyczącą wspólnego zorganizowania imprezy integracyjnej „Kawiarnia dla Seniora”.
Celem naszego działania było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów poprzez aktywizację starszych mieszkańców miasta Polic sprzyjającą in...