• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych świadczona przez
Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Stowarzyszenia SOS dla Rodziny
ze środków Funduszu Sprawiedliwości w roku 2018r.

Dla kogo:
1) Osoby pokrzywdzone przestępstwem i bliscy tych osób, dotyczy każdego rodzaju przestępstwa, w tym...

Badanie diagnostyczne potrzeb i zasobów społeczności lokalnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach informuje, że w ramach projektu „KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2014-2020 w miesiącu marcu 2018r.  planuje przeprowadzenie Badania diagnostycznego po...

Informacje o pomocy dla bezdomnego

Zima jest okresem najtrudniejszej i wzmożonej pracy dla instytucji, które niosą pomoc osobom bezdomnym. W tym czasie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia Feniks wspólnie z innymi instytucjami oraz służbami mundurowymi intensyfikują swoje działania, aby udzielić jak najlepszej pomocy osobom bezdomnym, dla których zima to wyjątkowo t...

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

  • 2018-02-21 14:39:55
  • OPS Police

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
W Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Siedlecka 2a
72 – 010 Police


Opis stanowiska:
Do głównych zadań pracownika będzie należało w szczególności:
1. Wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Ośrodku Pomocy Sp...

LOKOMOTYWA –cja

Powiat Policki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach realizuje w partnerstwie z Gminą Kołbaskowo/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołbaskowie oraz Gminą Police/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Policach projekt pt. ,,LOKOMOTYWA –cja”. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym dzieci oraz...

Poszukiwani opiekunowie prawni

DYREKTOR   OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  w  POLICACH
PRZYJMUJE  ZGŁOSZENIA  KANDYDATÓW  
na
OPIEKUNÓW  PRAWNYCH I  KURATORÓW  
dla  OSÓB CAŁKOWICIE  bądź  CZĘŚCIOWO  UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

Zakres podstawowych zadań:

Sprawowanie opieki nad osobą i majątkiem ubezwłasnowo...