• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Harmonogram wsparcia na 2018 dla projektu Kompas

  • 2018-07-31 12:25:59
  • OPS Police

Harmonogram wsparcia na 2018r. dla Uczestników projektu „KOMPAS –WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach

Akademia dla rodziców - 2 edycja

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Projekt Nr...

Harmonogramy wsparcia dla Uczestników II edycji

Harmonogramy wsparcia dla Uczestników II edycji projektu pn.: „LOKOMOTYWA-cja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu pn. „LOKOMOTYWA-cja” od V.2018r. realizuje działania skierowane do Uczestników Projektu w ramach trzech ścieżek tj.:

Ścieżka dorosłoś...

Spotkania edukacyjno - informacyjne z mieszkańcami gminy police.

 Działania środowiskowe.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu „KOMPAS -WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w miesiącu czerwcu oraz w lipcu 2018r. przeprowadza  spotkania...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - usługi społeczne na „organizację wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla Uczestników/Uczestniczek Projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”.

Informacja o wyborze oferty

Nowy okres zasiłkowy - druki

Druki na nowy okres zasiłkowy można pobierać  od 16  lipca 2018r.