• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Loga instytucji wspierających prokjekt

Spotkania edukacyjno - informacyjne z mieszkańcami gminy police.

 Działania środowiskowe.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu „KOMPAS -WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w miesiącu czerwcu oraz w lipcu 2018r. przeprowadza  spotkania edukacyjno-informacyjne  z mieszkańcami Gminy Police.
Spotkania z mieszkańcami odbywają się w radach osiedlowych i sołectwach, podczas których pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach prezentują  wyniki  badań diagnostycznych potrzeb i zasobów społeczności lokalnej w Gminie Police.
Badania diagnostyczne zostały przeprowadzone  w marcu br. na terenie Gminy Police i przedstawiają  stan obecny problemów i potrzeb, jak  i rekomendacji w zakresie dalszej profilaktyki/konkretnych działań w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.
Głównym celem spotkań z mieszkańcami jest zebranie informacji dotyczących problemów mieszkańców naszej gminy oraz zwrócenie uwagi na ważne problemy społeczne dotyczące osób starszych, młodzieży i rodziny.
Spotkania z mieszkańcami cieszą się dużym zainteresowaniem. Jest to  okazja do rozmowy, podzielenia się swoimi opiniami, poglądami. Mieszkańcy biorą aktywny udział  w dyskusji i bardzo pozytywnie wyrażają się o spotkaniach. Uważają, że jest to potrzebna i ważna forma informowania i edukowania społeczeństwa.