• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Nabór na stanowisko kierownicze

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE
Zastępcy kierownika Działu Pracy Socjalnej
W Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Siedlecka 2a
72 – 010 Police

Opis stanowiska:
Do głównych zadań pracownika będzie należało:

1. Koordynowanie pracy zespołów Działu Pracy Socjalnej.
2. Planowanie i koordynowanie ...

Informacja o unieważnieniu postępowania

  • 2018-05-28 15:40:33
  • OPS Police


Informacja o unieważnieniu postępowania Nr 4/2018

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w trybie art. 138o ustawy PZP na: „Organizację wyjazdu integracyjno – edukacyjnego dla Uczestników/Uczestniczek Projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” informuję, że postępowan...

Mamo, tato - co Wy na to w Hydrierwerke Politz AG

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach od kilku lat cyklicznie realizuje projekt „Mamo, tato - co Wy  na to". Wspólnie z pracownikami przedszkola nr 11 i rady Osiedla nr 7 w Policach dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym wraz z rodzicami mają okazję do aktywnego spędzania z dziećmi wolnego czasu.
Spotkania odbywają się 1 raz w miesiącu (sobota)...

Informacja o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119...

Ogłoszenie o zamówieniu na organizację wyjazdu integracyjno-edukacyjnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Projekt Nr...

Ogłoszenie o zmianie treści postępowania

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne

Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej

Proj...