• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Loga instytucji wspierających prokjekt

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na "Świadczenie usług psychologa polegających na opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 30 Uczestników/Uczestniczek Projektu – osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, które korzystają z pomocy społecznej lub bezrobotnych, dla których ustalono III profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tzw. oddalone od rynku pracy oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Informacja o wyborze oferty - psycholog