• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Loga instytucji wspierających prokjekt

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  • 2018-04-09 15:31:54
  • OPS Police

Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o istawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 0 usługi społeczne na "Świadczenie usług psychologa polegających na opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 30 Uczestników/Uczestniczek Projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”", zostało unieważnione w dniu 09.04.2018 r. z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamierzał przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia.

Skan dokumentu orginału.