• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Logo UE

Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych

W ramach projektu partnerskiego pn. „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych" realizowanego przez Fundację Nauka dla Środowiska, Województwo Zachodniopomorskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (ROPS), oferuje nieodpłatne wsparcie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w formie:

  • jednodniowych, grupowych szkoleń, prowadzonych w specjalistycznej sali szkoleniowej w formie modelowego mieszkania dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ROPS, tematyka szkoleń obejmować będzie mi. in. podstawy pielęgnacji osoby niesamodzielnej i/lub niepełnosprawnej, rehabilitacji usprawniającej, dietetyki itp.,
  • poradnictwa indywidualnego z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną, świadczonego w siedzibie ROPS, w miejscu zamieszkania opiekuna faktycznego, telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem komunikatorów internetowych,
  • poradnictwa indywidualnego świadczonego przez specjalistów w tym m.in.: porad prawnych, geriatrycznych, psychologicznych, pedagogicznych i innych dostosowanych do potrzeb opiekunów, świadczonego w siedzibie ROPS, w miejscu zamieszkania opiekuna faktycznego, telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem komunikatorów internetowych- po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby,
  • indywidualnego poradnictwa architektonicznego dotyczącego przystosowania mieszkań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w zakresie podniesienia komfortu, autonomii i bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami, usprawnień dla opiekuna oraz przygotowanie projektów dostosowania mieszkań, świadczonego w siedzibie ROPS, telefonicznie, mailowo, a także za pośrednictwem komunikatorów internetowych;
  • doradztwa dotyczącego systemu wsparcia dostępnego na terenie województwa, porad z zakresu obsługi i rehabilitacji, kontaktując się telefonicznie, mailowo lub z wykorzystaniem komunikatorów internetowych z Regionalnym Operatorem Informacji w ROPS,

Kontakt:
Biuro Partnera Projektu - Województwo Zachodniopomorskie
siedziba ROPS - ul. Starzyńskiego 3-4, p. III, pok. 301,
Regionalny Operator Informacji: Anna Podgórna, tel. 91 42 53 614, apodgorna@wzp.pl
Doradca z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną: Ewa Dziekan, tel. 91 42 53 655, edziekan@wzp.pl
Poradnictwo architektoniczne: Ewa Białous, tel. 91 42 53 619, ebialous@wzp.pl