• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

21 września 2022 r. w życie weszły rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów społecznych dotyczące niektórych źródeł ciepła.
Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – daje możliwoś...

Dodatek węglowy

  • 2022-08-17 10:52:22
  • OPS Police

W dniu 11 sierpnia 2022 r., podpisana została ustawa o dodatku węglowym, który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo s...

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

  • 2022-03-30 14:59:21
  • OPS Police

GŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA „ – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Burmistrz Polic ogłasza nabór wniosków w ramach realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022, współfinansowane...

Szkoła dla Rodziców

  • 2022-09-28 12:24:07
  • OPS Police

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Police na zajęcia warsztatowe pt. „Szkoła dla Rodziców” oraz na indywidualne konsultacje, poradnictwo, terapię dla rodziców. Projekt realizowany jest przez Fundację „Rodzina-Rozwój-Sukces” na zlecenie Gminy Police. Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są ...

DODATEK WĘGLOWY – ZMIANY W USTAWIE

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła następujące zmiany do ustawy o dodatku węglowym:

1. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest ko...

Festyn Rodzinny - „Dzień Starego Miasta”

Po raz dziesiąty Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w partnerstwie z Radą Osiedla Nr 2 w Policach zorganizowali Festyn Rodzinny - „Dzień Starego Miasta”, który odbył sią dnia 17.09.2022 r. na placu przy Urzędzie Miejskim w Policach.

Otwarcia festynu dokonali wspólnie Zastępca Burmistrza Jakub Pisański, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w ...