• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Dodatek gazowy- refundacja podatku VAT

Celem zredukowania wzrostu kosztów dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, zużywających paliwa gazowe do celów grzewczych, na mocy ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu wprowadzono mec...

OPS wyłącza przyjmowanie wniosków w środy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach - Dział Świadczeń (I i III piętro) informuje, że okresie zasiłkowym wnioski na:
- świadczenia rodzinne,
- fundusz alimentacyjny,
- dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych,
Od miesiąca grudnia 2022 r. przyjmowane będą w następujących godzinach:
- poniedziałek -7:30-15:00
- wtorek - 7:30-14:30
- środa - nieczynne dla klientów
- c...

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

  • 2023-03-20 15:47:27
  • OPS Police

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA „ – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Burmistrz Polic ogłasza nabór wniosków w ramach realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, współfinansowan...

Pogrzeb Dzieci Utraconych

W sobotę dnia 25.02.2023r o godzinie 11:00  odbędzie się pogrzeb Dzieci Utraconych. Ceremonia odbędzie się przy Pomniku Dzieci Utraconych na Cmentarzu Komunalnym w Policach przy ul. Tanowskiej.
 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przybycie na ceremonię pochówku.
 

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej

  • 2022-12-23 15:06:37
  • OPS Police

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, opracowało oraz opublikowało tzw. „Plan awaryjny” dla osób doświadczających przemocy domowej.

Wskazany plan składa się z kilku enumeratywnie wymienionych czynności, jakie może wykonać osoba doświadczająca przemocy d...

Paczki dla potrzebujących

  • 2022-12-22 07:35:55
  • OPS Police

W dniach 19-21.12.2022r. potrzebującym rodzinom z gminy Police zostały przekazane podarunki przygotowane przez  pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach oraz pracowników firmy V-Protect przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.  
Wszystkim Darczyńcom składamy serdeczne podziękowania i słowa uznania za bez...