• ops (at) police.pl
 • 91 42 43 840
 • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Zmiany w przepisach dotyczących Programu Rządowego ,,Rodzina 500+”

 • 2019-06-27 12:23:00
 • OPS Police

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach informuje, że w dniu 17 maja 2019 r. w Dzienniku Ustaw  opublikowana została nowelizacja ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.  
Zgodnie z nowymi zasadami o świadczenie wychowawcze będzie można wnioskować:
-  od 1 lipca 2019 r. dro...

Świadczenia Rodzinne 2019/2020

 • 2019-06-26 11:26:40
 • OPS Police

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach informuje, że w kolejnym okresie zasiłkowym, tj. od 1 listopada 2019r. do 31 października 2020r. kontynuuje realizację wszystkich świadczeń rodzinnych tj. :

1. zasiłki rodzinne (miesięcznie):
a) 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b) 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 r...

Trzy kwadranse dla rodziny

 • 2019-06-18 15:14:09
 • OPS Police

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
 Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Pro...

AKADEMIA DLA RODZICÓW

 • 2019-06-12 14:29:10
 • OPS Police

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu „KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata       2014-2020   w okresie od 12 czerwca 2019r. do 31 października 20...

Dzień Sąsiada – osiedle “Stare Miasto” w Policach

 • 2019-06-12 11:02:40
 • OPS Police

W dniu 08 czerwca 2019r. mieszkańcy osiedla “Stare Miasto” przy współpracy Rady Osiedla nr 2 oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach już po raz czwarty wspólnie świętowali „Dzień Sąsiada”. Spotkanie to miało na celu integrację oraz aktywizację lokalnej społeczności do wspólnego działania na rzecz swojej społeczności. Real...

MAMO, TATO, CO WY NA TO…

 • 2019-06-11 15:03:55
 • OPS Police

DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE
SPOTKANIA EDUKACYJNO-INTEGRACYJNE   Z RODZICAMI I DZIEĆMI O CHARAKTERZE WARSZTATOWYM „MAMO, TATO, CO WY NA TO…”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu „KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operac...