• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Tornister Skrzydeł

Stowarzyszenie Dzikie Anioły przygotowało pomoc dla rodzin z dziećmi w postaci przyborów szkolnych pod nazwą "Tornister Skrzydeł". Dzięki aktywości Dzikich Aniołów w zaangażowaniu wielu osób jak i instytucji, w tym Ośrodka Pomocy Społecznej, udało się przygotować pomoc dla dzici.
Stowarzyszenie informuje:
"Tym razem Dzikie Anioły łączą siły z Ośro...

Trzy kwadranse dla rodziny

  • 2022-08-23 14:32:50
  • OPS Police

W dniu 29.06.2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował drugą edycję projektu socjalnego „Trzy kwadranse dla rodziny”. Inicjatywa została zorganizowana przez asystentów rodziny. Powstała  w odpowiedzi na potrzeby w zakresie integracji oraz konieczności wzmacniania więzi emocjonalnych   i poprawy relacji rodzinnych. Na podstawie posi...

Nabór na stanowisko - pracownik socjalny

  • 2022-08-18 15:08:13
  • OPS Police

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLICACH
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY
PRACOWNIK SOCJALNY

I. Wymagania niezbędne :
1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
- posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
- ukończyła studiów na kierunku praca s...

Dodatek węglowy

  • 2022-08-17 10:52:22
  • OPS Police

W dniu 11 sierpnia 2022 r., podpisana została ustawa o dodatku węglowym, który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo s...

Własna przestrzeń = Samodzielność

Gmina Police w partnerstwie z Powiatem Polickim, w okresie od 01.09.2019r. do 31.12.2022r., realizuje projekt „Własna przestrzeń= samodzielność” współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej VII „Włączenie sp...

Ważny Komunikat dotyczący Świadczenia pieniężnego za pomoc

  • 2022-07-01 14:24:10
  • OPS Police

Informacja dotycząca świadczenia pieniężnego  za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Zgodnie z art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na te...