• ops (at) police.pl
 • 91 42 43 840
 • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Dodatki mieszkaniowe - nowe przepisy od 1 lipca

1 lipca 2021 r. wejdą w życie zmiany ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Zostały one przewidziane ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Nowe rozwiązania mają na celu usprawnienie funkcjonowania systemu dodatków mieszkaniowych oraz wyeliminowanie wątpliwości interpr...

Nowy okres zasiłkowy 2021-2022

 • 2021-06-29 14:26:50
 • OPS Police

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022
ZASIŁEK RODZINNY I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach informuje, że od dnia 1 lipca 2021 roku można składać na okres zasiłkowy 2021/2022 wnioski o:

 • zasiłek rodzinny,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy,  
 • oraz fundusz alimentacyjny.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej (tj. za pośrednictwem platfor...

Obsługa programu "Dobry Start" przechodzi do ZUS

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada ty...

Region Przyjazny Rodzinie - Konsultacje

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do konsultacji społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2027 pt. „Region Przyjazny Rodzinie”. Niniejszy Program jest dokumentem o charakterze operacyjnym przewidzianym do realizacji w najbliższych latach, który wyznacza cele i dzia

...

Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

 • 2021-05-31 12:06:08
 • OPS Police

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA „ – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Burmistrz Polic ogłasza nabór wniosków w ramach realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021, współfinansow...

4 czerwca (Piątek) - Ośrodek nieczynny

 • 2021-05-19 12:47:04
 • OPS Police

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach Nr 12/2021  informujemy, że 04 czerwca 2021r. (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

04.06.2021r. jest wyznaczonym dniem wolnym dla pracowników w zamian za święto przypadające w sobotę 01.05.2021r.