• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Pomoc dla ofiar przemocy

  • 2022-10-04 13:48:58
  • OPS Police

Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach przygotowało pomoc dla ofiar przemocy.

Stowarzyszenie informuje:

Jeżeli jesteś OFIARĄ przemocy , SKONTAKTUJ SIE Z NASZYM PSYCHOLOGIEM
PAMIĘTAJ!
- Nie bądź OFIARĄ , nie musisz się na to Godzić !  
- przemoc jest przestępstwem
- za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca
- reaguj na przemoc! To twój obo...

Szkoła dla Rodziców

  • 2022-09-28 12:24:07
  • OPS Police

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Police na zajęcia warsztatowe pt. „Szkoła dla Rodziców” oraz na indywidualne konsultacje, poradnictwo, terapię dla rodziców. Projekt realizowany jest przez Fundację „Rodzina-Rozwój-Sukces” na zlecenie Gminy Police. Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są ...

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

21 września 2022 r. w życie weszły rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów społecznych dotyczące niektórych źródeł ciepła.
Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – daje możliwoś...

DODATEK WĘGLOWY – ZMIANY W USTAWIE

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła następujące zmiany do ustawy o dodatku węglowym:

1. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest ko...

Festyn Rodzinny - „Dzień Starego Miasta”

Po raz dziesiąty Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w partnerstwie z Radą Osiedla Nr 2 w Policach zorganizowali Festyn Rodzinny - „Dzień Starego Miasta”, który odbył sią dnia 17.09.2022 r. na placu przy Urzędzie Miejskim w Policach.

Otwarcia festynu dokonali wspólnie Zastępca Burmistrza Jakub Pisański, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w ...

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Szanowni Państwo,
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od 1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB zn...