• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

  • 2023-03-20 15:47:27
  • OPS Police

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA „ – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Burmistrz Polic ogłasza nabór wniosków w ramach realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, współfinansowanego ze środków pochodzących z  Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów od codziennych obowiązków  łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację
Gmina Police uzyskała wsparcie na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w następujących formach:
1) dla osoby dorosłej w ramach pobytu całodobowego na okres 14 dni, realizowanego w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom, niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody.
2) dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego tj. w miejscu zamieszkania dziecka, w wymiarze 240 godzin.
Osoba wskazana przez uczestnika programu do wykonywania usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania nie może być członkiem najbliższej rodziny, opiekunem prawnym lub faktycznie zamieszkiwać razem z uczestnikiem Programu, natomiast:
- winna posiadać dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarki lub innym, zapewniającym realizację usługi w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej
lub
- powinna legitymować się co najmniej 6-miesięcznym, udokumentowanym doświadczeniem w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp..
Osoba zakwalifikowana do programu nie ponosi odpłatności za pobyt członka rodziny w placówce.
TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROGRAMU OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ – edycja 2023 UPŁYWA Z DNIEM 31.12.2023 R.
Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie opieki wytchnieniowej proszone są o złożenie wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach, ul. Siedlecka 2a.
Z programu Opieki Wytchnieniowej mogą skorzystać członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą dorosłą niepełnosprawną, która:
- ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
- wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
- stale przebywa w domu, tj. nie korzysta  z ośrodka wsparcia (np. SDŚ) lub placówek pobytu całodobowego np. ośrodek szkolno-wychowawczy czy internat.
W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników do wniosku należy dołączyć Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny FIM (stanowiącej załącznik 7 do Programu), którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.
Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać do dnia 30.11.2023 r. w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, ul. Siedlecka 2 (budynek przychodni), piętro IV, w godzinach: poniedziałek 7.30-15.30, wtorek - piątek 7.00-15.00 lub przesłać pocztą.
Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach, Dziale Usług Opiekuńczych, ul. Staszica 1 oraz na stronie internetowej www.opspolice.pl w zakładce PLIKI DO POBRANIA.
Więcej informacji można uzyskać w
Dziale Usług Opiekuńczych, ul. Staszica 1, tel. 91 576 80 90.

 

Linki:

Załącznik (wniosek)
Załącznik (karta pomiaru)