• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Loga instytucji wspierających

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową

  • 2023-10-10 13:57:46
  • OPS Police

Informacja dotycząca Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

W grudniu 2022r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus, do końca 2029r. Program ten jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 (PO PŻ). Podobnie jak PO PŻ – opiera się on na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.
Do pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy (kwoty: 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 410,00 zł dla osoby w rodzinie).

Za kwalifikowanie mieszkańców Gminy Police  do udziału w Programie odpowiadać będzie  Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach  poprzez wydawanie przez pracowników socjalnych skierowań osobom uprawnionym.
Zgodnie ze wstępnie przekazanymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społeczne informacjami, Podprogram 2023 powinien rozpocząć się w grudniu 2023 roku i zakończyć w październiku 2024 roku.

Kolejne informacje dotyczące terminu rozpoczęcia realizacji na terenie Gminy Police najbliższej edycji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023, publikowane będą na bieżąco na stronie internetowej naszego Ośrodka.

Poniżej link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu 2023:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa2021-2027
https://www.fepz.gov.pl