• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Loga instytucji wspierających prokjekt

Aktualizacja harmonogramu wsparcia na 2019 r

  • 2019-07-23 14:34:38
  • OPS Police

Harmonogram wsparcia  na 2019 r.

dla Uczestników projektu „KOMPAS –WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014-2020

 

lp

Nazwa zadania

Okres realizacji

Miejsce udzielenia wsparcia

1.

Praca socjalna

styczeń - grudzień 2019 r.

 

Wsparcie udzielane przez pracownika socjalnego głównie w miejscu zamieszkania Uczestnika

2

Asystent rodziny

styczeń - grudzień 2019 r.

 

Wsparcie udzielane przez asystenta rodziny głównie w miejscu zamieszkania Uczestnika

3.

Spotkania edukacyjne i integracyjne z grupami docelowymi "Mamo, tato, co Wy na to…" Zajęcia warsztatowe.

styczeń - czerwiec 2019 r.

Teren Gminy Police – dokładne daty, godziny i miejsca spotkań określa harmonogram dostępny pod adresem http://www.ops.police.pl/Home/Article/137

4.

Realizacja zadania publicznego w zakresie świadczenia usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym

1 kwietnia – 31 lipca 2019 r.

Wsparcie realizowane głownie w siedzibie Fundacji Humanum (B)est, przy ul. Koński Kierat 8 w Szczecinie – dokładne daty, godziny i miejsca realizacji określa harmonogram dostępny pod adresem http://www.ops.police.pl/Home/Article/154

5.

 

Spotkanie edukacyjne i integracyjne z grupami docelowymi "Trzy kwadranse dla rodziny"

16 czerwca 2019 r.

Wsparcie realizowane na terenie Kompleksu Rekreacyjno – Plażowego w Trzebieży, ul. Spacerowa 15, 72-020 Trzebież

6.

Wsparcie psychoterapeutyczne

20 maja – 30 listopada
2019 r.

 

Wsparcie udzielane przez psychoterapeutę głównie w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego tj. OPS Police przy ul. Staszica 1 w godzinach dostosowanych indywidualnie do Uczestników

7.

Warsztaty „Akademia dla rodziców” edycja III

12 czerwca – 31 października 2019 r.

Wsparcie realizowane przy ul. Korczaka 7 w Policach zgodnie z harmonogramem zajęć zamieszczonym pod adresem http://www.ops.police.pl/Home/Article/185

8.

Spotkanie edukacyjno - informacyjne z grupami docelowymi "Piknik rodzinny"

wrzesień 2019 r.

Teren Gminy Police

9.

Wyjazd integracyjno - edukacyjny

wrzesień - listopad 2019 r.

Nadmorska miejscowość w woj. Zachodniopomorskim (dokładna data i miejsce zostaną ustalone po zakończeniu procedur wyboru wykonawców)

10.

 

Debata społeczna z mieszkańcami Gminy Police

październik - grudzień 2019 r..

Teren gminy police (dokładna data i miejsce zostaną ustalone po zakończeniu procedur wyboru wykonawców)