• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Loga instytucji wspierających prokjekt

Kompas - wyznacz swój kierunek - aktywna integracja

  • 2019-04-02 11:22:50
  • OPS Police

„KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” –
REALIZACJA USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, powierzył realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla 10 uczestników projektu Fundacji Humanum (B)est, z siedzibą przy ul. Koński Kierat 8 w Szczecinie.

Głównym celem realizowanego zadania jest aktywizacja zawodowa zwiększająca szansę na podjęcie zatrudnienia 10 uczestników projektu, poprzez pomoc w podjęciu decyzji dotyczących wyboru zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:
1) warsztaty z psychologiem z zakresu kompetencji niezbędnych w środowisku zawodowym (warsztaty grupowe),
2) poradnictwo zawodowe (konsultacje indywidualne i warsztaty grupowe), charakteryzujące osobę i ustalające ścieżkę rozwoju zawodowego,
3) szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych, niezbędnych na rynku pracy w taki sposób, aby zwiększyć szansę na podjęcie zatrudnienia,
4) opieka Animatora Pracy (konsultacje indywidualne).

 

Szczegółowy harmonogram realizowanego wsparcia określa tabela:

lp

Data i godzina

Forma wsparcia

Miejsce udzielenia wsparcia,

1.

01.04.2019 r. –

31.07.2019 r.

Opieka Animatora Pracy

Wsparcie udzielane w trybie ciągłym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami Uczestników, głównie w siedzibie Fundacji Humanum (B)est, ul. Koński Kierat 8, Szczecin.

1.

02.04.2019 r. –

10.05.2019 r.

Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym

Wsparcie udzielane w siedzibie Fundacji Humanum (B)est, ul. Koński Kierat 8, Szczecin, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej.

 

2

03.04.2019 r.

godz. 15.00-20.00

Warsztaty grupowe motywacyjno – integracyjne z psychologiem

Wsparcie udzielane w siedzibie Fundacji Humanum (B)est, ul. Koński Kierat 8, Szczecin

3.

04.04.2019 r.

godz. 15.00-20.00

Warsztaty grupowe motywacyjno – integracyjne z psychologiem

Wsparcie udzielane w siedzibie Fundacji Humanum (B)est, ul. Koński Kierat 8, Szczecin

4.

05.04.2019 r.

godz. 15.00-20.00

Warsztaty grupowe motywacyjno – integracyjne z psychologiem

Wsparcie udzielane w siedzibie Fundacji Humanum (B)est, ul. Koński Kierat 8, Szczecin

5.

10.04.2019 r.

godz. 15.00-20.00

Warsztaty grupowe zawodowe z psychologiem

Wsparcie udzielane w siedzibie Fundacji Humanum (B)est, ul. Koński Kierat 8, Szczecin

6.

18.04.2019 r.

godz. 15.00-20.00

Warsztaty grupowe z doradcą zawodowym

Wsparcie udzielane w siedzibie Fundacji Humanum (B)est, ul. Koński Kierat 8, Szczecin

7.

24.04.2019 r.

godz. 15.00-20.00

Warsztaty grupowe z doradcą zawodowym

Wsparcie udzielane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Staszica 1, Police

8.

25.04.2019 r.

godz. 15.00-20.00

Warsztaty grupowe zawodowe z psychologiem

Wsparcie udzielane w siedzibie Fundacji Humanum (B)est, ul. Koński Kierat 8, Szczecin

9.

29.04.2019 r.

godz. 15.00-20.00

Warsztaty grupowe zawodowe z psychologiem

Wsparcie udzielane w siedzibie Fundacji Humanum (B)est, ul. Koński Kierat 8, Szczecin

10.

30.04.2019 r.

godz. 15.00-20.00

Warsztaty grupowe z doradcą zawodowym

Wsparcie udzielane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Staszica 1, Police

11.

01.06.2019 r. – 31.07.2019 r.

Szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych

Szczegółowy harmonogram tej formy wsparcia, jak i miejsca realizacji zostaną ustalone po przeprowadzeniu warsztatów indywidualnych i grupowych (po ustaleniu indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego uczestników)

 

Harmonogram indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym:

Lp.

Data

Godziny

Liczba godzin

1.

08.04.2019 r.

11:00 – 13:00

2

2.

09.04.2019 r.

09:00 – 11:00

2

3.

09.04.2019 r.

11:00 – 13:00

2

4.

15.04.2019 r.

9:00 – 11:00

2

5.

15.04.2019 r.

11:00 – 13:00

2

6.

15.04.2019 r.

13:00 – 15:00

2

7.

15.04.2019 r.

15:00 – 17:00

2

8.

17.04.2019 r.

09:00 – 11:00

2

9.

29.04.2019 r.

08:00 – 10:00

2

10.

29.04.2019 r.

10:00 – 12:00

2

11.

29.04.2019 r.

12:00 – 14:00

2

12.

29.04.2019 r.

14:00 – 16:00

2

13.

29.04.2019 r.

16:00 – 18:00

2

14.

10.05.2019 r.

09:00 – 11:00

2

15.

10.05.2019 r.

11:00 – 13:00

2

16.

10.05.2019 r.

13:00 – 15:00

2

17.

10.05.2019 r.

15:00 – 17:00

2

18.

13.05.2019 r.

09:00 – 11:00

2

19.

13.05.2019 r.

11:00 – 13:00

2

20.

13.05.2019 r.

13:00 – 15:00

2

 

 

Razem:

 

40