• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Logosy UE

Badanie diagnostyczne potrzeb i zasobów społeczności lokalnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach informuje, że w ramach projektu „KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2014-2020 w miesiącu marcu 2018r.  planuje przeprowadzenie Badania diagnostycznego potrzeb i zasobów społeczności lokalnej  w Gminie Police.
Celem Badania jest przygotowanie szczegółowej diagnozy problemów i zjawisk społecznych   w Gminie Police, prezentującej stan obecny problemów i potrzeb, jak  i rekomendacji w zakresie dalszej profilaktyki/konkretnych działań w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.
Badania przeprowadzone zostaną wśród mieszkańców Gminy Police przez Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. w dniach od 02.03.2018 r do 19.03.2018 r.
Ankieterzy będą wyposażeni w  List polecający posiadający logotypy Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 20142020 oraz logo projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”.
List polecający  będzie podpisany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
Informujemy, że ankiety będą anonimowe, a udzielone informacje będą analizowane w formie zbiorczej bez powiązania z konkretnymi osobami.


Osoba do kontaktu:
Anna Maciaszek
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach
ul. Siedlecka 2 a
tel. 91 42 43 840