• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Grafika z logo fundacji i gminy Police

Rodzina-Rozwój-Sukces

  • 2023-09-04 13:56:07
  • OPS Police

Zaproszenie na nieodpłatne zajęcia warsztatowe "Szkoła dla Rodziców", które są realizowane przez Fundację "Rodzina-Rozwój-Sukces" na zlecenie Gminy Police.

Podczas zajęć uczestnicy uzyskają odpowiedź na pytania:
- Jak prawidłowo wychowywać dzieci?
- Jak radzić sobie z emocjami dziecka?
- Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?
- Jak być konsekwentnym rodzicem / wychowawcą?
- Jak dobrze porozumiewać się z dzieckiem?
- Jak usamodzielniać dzieci?
- Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie i poza nią?
- Jak pomóc dzieciom budować dobre relacje z rodzeństwem?
- Jak wzmocnić swoje zasoby rodzicielskie?
- Jak budować inteligencję emocjonalną i społeczną u dziecka?
- Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności?
- Co jest prawidłowe, a co nie w rozwoju dziecka?

Termin i miejsce zajęć:
wtorki, w godz. 17.00-20.00 - 14 spotkań (pierwsze spotkanie planowane jest w dniu 12.09.2023 r.),
Zespół Szkół, ul. Siedlecka 6 w Policach

Osoba prowadząca zajęcia: dr hab. Marta Komorowska-Pudło - trener, specjalista w zakresie
pedagogiki i psychologii małżeńswa i rodziny

Udział w zajęciach jest nieodpłatny - Projekt finansowany i współorganizowany przez Gminę Police
i Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia: 08.09.2023 r.na adres: fundacja@rrs.szczecin.pl lub telefonicznie:
791 152 102 codziennie w godz. 8.00-10.00; wtorki i środy w godz. 15.00-17.00

W ramach projektu Fundacja zaprasza na indywidualne
konsultacje, poradnictwo (coaching), terapię dla rodziców.
Terminy: piątek: 16.00-19.00 (w okresie od września do grudnia 2023);
Miejsce: Zespół Szkół, ul. Siedlecka 6.
Zapisy telefoniczne pod nr 791-152-102
(zapisy w poniedziałki i czwartki w godz. 8.00-10.00)