• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Informacja o wyniku naboru

Police, dnia 28 grudnia 2017 roku

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ   W POLICACH
ul. Siedlecka 2a

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy ¼ etatu

Na przedmiotowe stanowisko aplikację złożył 1 kandydat, spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.
W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostanie zatrudniony:
Pan Mariusz Pawlewski zam. Szczecin
                             
 Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Mariusz Pawlewski jest jedynym kandydatem posiadającym odpowiednie kwalifikacje, w tym doświadczenie zawodowe  w zakresie służby BHP w zakładach pracy, co gwarantuje prawidłową realizację zadań na stanowisku inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach.