• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Loga instytucji wspierających prokjekt

Działania środowiskowe. Debata społeczna „WSPARCIE RODZIN W GMINIE POLICE”

  • 2019-11-26 12:13:30
  • OPS Police

W dniu 22 listopada 2019r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach zorganizował debatę społeczną  pn. „Wsparcie rodzin w Gminie Police”. Powyższe wydarzenie zostało zrealizowane  w ramach projektu „Kompas-wyznacz swój kierunek” współfinansowanego   z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Celem debaty społecznej było zaprezentowanie  działań na rzecz  rodzin przy  kompleksowym wykorzystaniu   narzędzi oraz instrumentów  aktywnej integracji.  Debata społeczna była również okazją do zaprezentowania i podsumowania projektu „Kompas-wyznacz swój kierunek”, który jest realizowany od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach.

Projekt „Kompas-wyznacz swój kierunek” jest przykładem projektu realizowanego z dużym zaangażowaniem, profesjonalizmem i pasją. Potwierdzeniem tego są podejmowane w ramach projektu działania aktywizujące, integracyjne i edukacyjne. Zasięg oddziaływań projektowych obejmuje grupy docelowe, ale także ich otoczenie, co w efekcie sprawia, że działania kierowane są do środowiska lokalnego rozumianego całościowo. Ma to istotne znaczenie dla integracji społeczności lokalnej.
Do udziału w debacie zostali zaproszeni przedstawiciele władz lokalnych, przedstawiciele instytucji, placówek oświatowych oraz lokalnej społeczności, a także mieszkańcy Gminy Police. W debacie uczestniczyli  również eksperci z zakresu problemów społecznych.
W pierwszej części debaty miały miejsca wystąpienia ekspertów. W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny z udziałem ekspertów  i zaproszonych gości.  W programie spotkania przewidziano czas na zadawanie pytań, komentarze  i podsumowanie.

Głównym celem debaty społecznej było poszerzenie wiedzy, świadomości oraz zwrócenie uwagi na ważne problemy społeczne.

PROGRAM DEBATY SPOŁECZNEJ

 

CZAS

 

 

TEMAT

 

14:00-14:30

 

 

Rejestracja uczestników debaty społecznej

 

14:30-15:00

 

Rozpoczęcie debaty. Powitanie i wprowadzenie.

Marta Tokarski Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach

 

 

15:00-15:30

 

 

Projekt „Kompas – Wyznacz swój kierunek”. Zaprezentowanie i podsumowanie projektu. Radosław Poziemski

 

15:30-16:00

 

 

Efektywność „Akademii dla Rodziny” dr Marta Komorowska – Pudło

 

16:00-16:15

 

Przerwa kawowa

 

 

16:15-17:00

 

 

Wczesnodziecięca więź z opiekunem wyznacznikiem jakości dorosłego życia” dr Marta Komorowska – Pudło

 

17:00-18:00

 

Podsumowanie debaty- wnioski. Panel dyskusyjny

 

18:00-18:30

 

Zakończenie debaty. Obiad