• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

 Senior dla Seniora - odwiedziny

Pamiętaj o mnie – Senior dla Seniora - odwiedziny


Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach po raz kolejny przystąpił do realizacji projektu socjalnego pn.: „Pamiętaj o mnie – Senior dla Seniora”.   W dniach 16 i 17 kwietnia 2019r. pracownicy socjalni wspólnie z seniorami z Rady Osiedla nr 2, nr 3, nr 4 oraz dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach odwiedzili 37 osób starszych w ich miejscach zamieszkania.     Podczas wspólnych odwiedzin seniorzy, pracownicy socjalni oraz dzieci byli bardzo ciepło przyjęci przez osoby starsze w ich domach, nierzadko odwiedzinom towarzyszył słodki poczęstunek. Wspólne spotkania były okazją do wymiany doświadczeń między młodym  i starszym pokoleniem. Podczas naszych wizyt niezwykle ważnym elementem  była rozmowa  i czas poświęcany każdej osobie starszej, tym bardziej, że seniorzy bardzo chętnie opowiadali historie ze swojego życia. Międzypokoleniowe spotkania wyzwoliły wiele pozytywnych emocji. Dzieci zadawały pytania, słuchały opowieści seniorów z dużym zainteresowaniem.

Jako realizatorzy projektu zaobserwowaliśmy duże zaangażowanie ze strony dzieci szkolnych w działania na rzecz osób starszych, które własnoręcznie przygotowały kartki świąteczne, recytowały dla seniorów świąteczne życzenia. Seniorzy odwiedzający osoby starsze byli bardzo zadowoleni, że mogli uczestniczyć w tak ważnym przedsięwzięciu, wyrażając chęć dalszej współpracy na rzecz osób starszych.  Poprzez spotkania seniorów z młodym pokoleniem uwrażliwiamy dzieci na potrzeby oraz problemy osób starszych. Ponadto naszymi działaniami staramy się wychodzić naprzeciw problemom z jakimi borykają się starsi ludzie, a poczucie osamotnienia i izolacji są szczególnie dotkliwe. Dzięki środowiskowej pracy socjalnej widzimy rezultaty, które mają doskonałe zastosowanie wobec kryzysu wieku.