• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Senior dla Seniora

Pamiętaj o mnie – Senior dla Seniora

W dniach 19 oraz 20 grudnia 2018r. pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej,   seniorzy z Klubów Seniora przy Radzie Osiedla nr 2 oraz nr 4 wraz z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach odwiedzili osoby starsze  w ich miejscach zamieszkania. Podczas wspólnych odwiedzin seniorzy, pracownicy socjalni oraz dzieci byli bardzo ciepło przyjęci przez osoby starsze w ich domach, nierzadko odwiedzinom towarzyszył słodki poczęstunek. Wspólne spotkania były okazją do wymiany doświadczeń między młodym  i starszym pokoleniem. Podczas naszych wizyt niezwykle ważnym elementem  była rozmowa  i czas poświęcany każdej osobie starszej, tym bardziej, że seniorzy bardzo chętnie opowiadali historie ze swojego życia. Międzypokoleniowe spotkania wyzwoliły wiele pozytywnych emocji. Dzieci zadawały pytania, słuchały opowieści seniorów z dużym zainteresowaniem.  Jako realizatorzy projektu zaobserwowaliśmy duże zaangażowanie ze strony dzieci szkolnych w działania na rzecz osób starszych, które własnoręcznie przygotowały kartki świąteczne, recytowały dla seniorów świąteczne życzenia, nie miały oporów przed wspólnym śpiewaniem kolęd. Seniorzy odwiedzający osoby starsze byli bardzo zadowoleni, że mogli uczestniczyć  w tak ważnym przedsięwzięciu, wyrażając chęć dalszej współpracy na rzecz osób starszych.                               
Poprzez spotkania seniorów z młodym pokoleniem uwrażliwiamy dzieci na potrzeby oraz problemy osób starszych. Ponadto naszymi działaniami staramy się wychodzić naprzeciw problemom z jakimi borykają się starsi ludzie, a poczucie osamotnienia i izolacji są szczególnie dotkliwe. Dzięki środowiskowej pracy socjalnej widzimy rezultaty, które mają doskonałe zastosowanie wobec kryzysu wieku.