• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Trzy kwadranse dla rodziny

  • 2018-06-26 15:40:38
  • OPS Police

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
 Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Pro...

Akademia dla rodziców

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu „KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2014-2020,   w okresie od 09 maja 2018r. do 20 czerwca 2018r. zorganizował cykl zajęć&nb...

Dzień Sąsiada

W dniu 16 czerwca 2018r. mieszkańcy osiedla Stare Miasto przy współpracy Rady Osiedla nr 2 oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach  już po raz trzeci obchodzili swoje święto pn:„Dzień Sąsiada”.  Ideą oraz celem powyższej inicjatywy, podobnie jak w latach ubiegłych było wzmacnianie więzi sąsiedzkich pomiędzy mieszkańcami oraz integracja i...

Dzień Sąsiada 2018

Drogie Sąsiadki, Drodzy Sąsiedzi !

Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Rada Osiedla nr 2 w Policach zapraszają mieszkańców osiedla Stare Miasto na coroczne spotkanie z okazji „Dnia Sąsiada”, które mamy przyjemność wspólnie organizować już po raz trzeci.

Spotkanie sąsiedzkie będzie miało  charakter integracyjny, służący lepszemu pozna...

Dobry start dla uczniów

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka.
Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczni...

Działania środowiskowe: debata społeczna z mieszkańcami Gminy Police

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu „KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w dniu 30 maja 2018r. zorganizował debatę społeczną skierowaną do mieszkańców Gminy Police o...