• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Kawiarnia dla Seniora

Pracownicy socjalni wraz z seniorami oraz przedstawicielami rad osiedli, Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów W Policach podjęli inicjatywę dotyczącą  realizacji projektu socjalnego  pn.: „Kawiarnia dla Seniora”.
Celem naszego działania było przeciwdziałanie wykluczeniu społeczne...

Spotkania edukacyjno - informacyjne z młodzieżą

DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE
SPOTKANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNE Z MŁODZIEŻĄ  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu „KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, od dnia  15  ...

Odzież używana

OPS posiada duży zapas odzieży używanej w swoim magazynie i zmuszony jest do zaprzestania przyjmowania odzieży. Zachęcamy do przekazywania darów do innych jednostek wspierających mieszkańców gminy i powiatu.

24 grudnia (Wigilia) OPS będzie zamknięty

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach  zarządzeniem nr  34/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku ustalił:
1. Dzień 24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu  1 grudnia 2018r. (sobota)
2. Ze względu na specyfikę pracy dzień 24 g...

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy w ramach postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na „Organizację wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla Uczestników/Uczestniczek Projektu KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”

...

„Akademia dla Rodziców” II edycja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu „KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w okresie od 10 września 2018r. do 16 listopada 2018r. zorganizował II edycję cyklu  zaj...