• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Ogłoszenie o zamówieniu na organizację wyjazdu integracyjno-edukacyjnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Projekt Nr...

Nabór na stanowisko pracownik socjalny

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach ogłasza  nabór na  stanowisko
Pracownika Socjalnego w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach.

Podstawa zatrudnienia:   umowa o  pracę

Wymagania niezbędne :
1. posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej...

KOMPAS- WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK

  • 2018-09-28 10:29:23
  • OPS Police

WYJAZD INTEGRACYJNO-EDUKACYJNY DLA UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTU
 „KOMPAS- WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu „KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zacho...

PIKNIK RODZINNY - DZIEŃ STAREGO MIASTA 2018r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w partnerstwie z Radą Osiedla Nr2 oraz Szkołą Podstawową Nr1 z Oddziałami Sportowymi zorganizowali Piknik Rodziny - Dzień Starego Miasta. „Piknik” odbył się dnia 15 września 2018r. w godzinach od 11:00-15:00 na placu przy Szkole Podstawowej Nr1 przy ul. Traugutta 4  w Policach.

Celem uroczystości jest integracja ś...

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

  • 2018-09-18 14:31:40
  • OPS Police

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej /POPŻ/ 2014-2020, realizowany jest Podprogram 2018, współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), który trwał będzie do maja 2019 roku. Pomoc w ramach programu jest kierowana do osób i rodzin o niskich d...

Zapraszamy do składania ofert

  • 2018-09-18 14:27:48
  • OPS Police

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaprasza do składania ofert na usługę restauracyjną w związku z organizacją uroczystości Dnia Pracownika Socjalnego, która ma odbyć się 23 listopada 2018r.

Wykonanie zamówienia będzie obejmować:
1. Zapewnienie sali w której będzie odbywać się uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w dniu ...