• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

  • 2018-02-21 14:39:55
  • OPS Police

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
W Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Siedlecka 2a
72 – 010 Police


Opis stanowiska:
Do głównych zadań pracownika będzie należało w szczególności:
1. Wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Ośrodku Pomocy Sp...

LOKOMOTYWA –cja

Powiat Policki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach realizuje w partnerstwie z Gminą Kołbaskowo/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołbaskowie oraz Gminą Police/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Policach projekt pt. ,,LOKOMOTYWA –cja”. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym dzieci oraz...

Poszukiwani opiekunowie prawni

DYREKTOR   OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  w  POLICACH
PRZYJMUJE  ZGŁOSZENIA  KANDYDATÓW  
na
OPIEKUNÓW  PRAWNYCH I  KURATORÓW  
dla  OSÓB CAŁKOWICIE  bądź  CZĘŚCIOWO  UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

Zakres podstawowych zadań:

Sprawowanie opieki nad osobą i majątkiem ubezwłasnowo...

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach informuje, że nadal realizowany jest Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej /POPŻ/ 2014-2020 – Podprogram 2017, współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), który trwał będzie do maja 2018r. Pomoc w ramach programu jest kierowana do osób i rodzin o niskich doch...

Kierownik zespołu projektowego

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE
Kierownik zespołu projektowego
w Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Siedlecka 2a
72 – 010 Police

Opis stanowiska:
Do głównych zadań pracownika będzie należało:

    1. Planowanie i koordynowanie pracy Zespołu Projektowego w OPS w Policach;
 &n...

Informacja o wyniku naboru

Police, dnia 28 grudnia 2017 roku

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ   W POLICACH
ul. Siedlecka 2a

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy ¼ etatu

Na przedmiotowe stanowisko aplikację złożył 1 kandydat, spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.
W wyniku zakońc...