• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Kawiarnia dla Seniora

Pracownicy socjalni wraz z seniorami oraz przedstawicielami rad osiedli, UTW oraz ZERiI podjęli inicjatywę dotyczącą wspólnego zorganizowania imprezy integracyjnej „Kawiarnia dla Seniora”.
Celem naszego działania było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów poprzez aktywizację starszych mieszkańców miasta Polic sprzyjającą in...

Informacja o pomocy dla bezdomnych

Zima jest okresem najtrudniejszej i wzmożonej pracy dla instytucji, które niosą pomoc osobom bezdomnym. W tym czasie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia Feniks wspólnie z innymi instytucjami oraz służbami mundurowymi intensyfikują swoje działania, aby udzielić jak najlepszej pomocy osobom bezdomnym, dla których zima to wyjątkowo t...

Festyn „Dzień Starego Miasta”

Już po raz szósty Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w partnerstwie z Radą Osiedla Nr2  w Policach zorganizowali Festyn „Dzień Starego Miasta”. Festyn odbył sią dnia 16.09.2017r. na placu przy Urzędzie Miejskim w Policach.
Festyn został zorganizowany w celu integracji środowiska lokalnego poprzez wspólną zabawę, ale także miał charakte...

Festyn Dzień Starego Miasta

Zapraszamy na Festyn Dzień Starego Miasta

Otwarte drzwi – kluczem do zdrowia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach informuje o realizacji projektu przez :  
Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej pt „OTWARTE DRZWI-KLUCZEM DO ZDROWIA ” w okresie od 01.06.2017 do 31.10.2017 r.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych wykazujących zaburzenia psychiczne,stany depresyjne oraz do osób które w wyniku niepełno...

Nowy okres świadczeniowy 2017/2018

Złóż wniosek o 500+, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego!

Od wtorku, 1 sierpnia 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach rozpocznie przyjmowanie wniosków o:
świadczenie wychowawcze (500+)
świadczenia rodzinne
świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres świadczeniowy.

Wnioski będzie można składać w  Ośrodku Pom...