• ops (at) police.pl
 • 91 42 43 840
 • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Mamo, tato, co Wy na to? - Projekt nagrodzony

 • 2019-10-29 09:11:18
 • OPS Police

W dniu 24.10.2019. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, Anna Malinowska i Joanna Siedlarz zostały nagrodzone za udział w ogólnopolskim konkursie „Projekt socjalny dla rodziny”. Nagrodzony został projekt „Mamo, tato, co Wy na to?” realizowany w tut. OPS od 2013 r...

Zaproszenie do składania ofert na usługi terapeuty

 • 2019-10-29 08:13:54
 • OPS Police

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE TERAPII DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Przedmiot zamówienia :
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. dla  klientów  Ośrodka Pomocy Społecznej w ich miejscach zamieszkania oraz konsultacje dla pr

...

Zaproszenie do składania ofert na usługi psychologa

 • 2019-10-29 07:43:06
 • OPS Police

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Przedmiot zamówienia:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej oraz konsultacje dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej świad...

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę wody źródlanej

 • 2019-10-22 13:56:42
 • OPS Police

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaprasza do składania ofert na dostawę wody źródlanej i używanie dystrybutorów na okres od 01.01.2020 do 31.12.2020r. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna w zależności od potrzeb dostawa wody źródlanej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.

Wymagania Zamawiającego:
    1) Dos...

„Akademia dla Rodziców” III edycja

 • 2019-10-15 10:23:19
 • OPS Police

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu „KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w okresie od 12 czerwca 2019r. do  31 października 2019r. realizuje III edycję cyklu&nbs...

Ogłoszenie na organizacje wyjazdu integracyjno - edukacyjnego

 • 2019-10-14 16:42:00
 • OPS Police

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Projekt N...