• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Warsztaty Kulinarne

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018,  w dniu 21 listopada 2018 roku  od godz. 16:00  w  kawiarence  przy  parafii  Św. Kazimierza  w  Policach  przy  ul. Kard. St. Wyszyńskiego  odbędą  się  warsztaty  kulinarne.

Z warsztatów może skorzystać każda o...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych - usługi społeczne na „organizację wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla Uczestników/Uczestniczek Projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”..

...

12 listopada OPS zamkniety

W związku z ustawą o dniu wolnym 12 listopada, informujemy iż Ośrodek Pomocy Społecznej będzie zamknięty w najbliższy poniedziałek 12 listopada. W dniu 13 listopada (wtorek) OPS jest czynny w normalnych godzinach 7.00 – 15.00.

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę wody źródlanej

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zaprasza do składania ofert na dostawę wody źródlanej i używanie dystrybutorów na okres od 01.01.2019 do 31.12.2019. Przedmiotem oferty jest sukcesywna w zależności od potrzeb dostawa wody źródlanej o łącznej szacunkowej wartości 10.000 brutto.

Wymagania Zamawiającego:
    1) Dostawa wod...

Nabór na stanowisko pracownik socjalny

Nabór na stanowisko pracownik socjalny

   
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach ogłasza  nabór na  stanowisko
Pracownika Socjalnego w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach.
Podstawa zatrudnienia:   umowa o  pracę
Wymagania niezbędne :
1. posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 usta...

Ogłoszenie o zamówieniu na organizację wyjazdu integracyjno-edukacyjnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Projekt Nr...