• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • 2019-05-16 14:54:18
  • OPS Police

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)  na świadczenie usług psychoterapeuty polegających na przeprowadzeniu indywidualnej terapii wspierającej w zakresie prawidłowego wypełniania funkcji społecznych d...

Dzień Sąsiada i Dzień Dziecka w Tatyni

  • 2019-05-16 11:40:01
  • OPS Police

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach oraz Sołectwo Tatynia zapraszają mieszkańców na  spotkanie integracyjne z okazji „Dnia Sąsiada”, które będzie połączone  z uroczystością z okazji  „Dnia Dziecka”. Powyższe wydarzenia obędą się w dniu 18.05.2019r. od godz. 12.00  na placu przy Świetlicy Sołeckiej w Tatyni.&nb...

Nabór na stanowisko pracownik socjalny

Nabór na stanowisko pracownik socjalny

   
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach ogłasza  nabór na  stanowisko
Pracownika Socjalnego w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach.
Podstawa zatrudnienia:   umowa o  pracę
Wymagania niezbędne :
1. posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 usta...

Świadczenie usług psychoterapeuty

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane

na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Proj...

Pamiętaj o mnie – Senior dla Seniora - odwiedziny


Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach po raz kolejny przystąpił do realizacji projektu socjalnego pn.: „Pamiętaj o mnie – Senior dla Seniora”.   W dniach 16 i 17 kwietnia 2019r. pracownicy socjalni wspólnie z seniorami z Rady Osiedla nr 2, nr 3, nr 4 oraz dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Szkoły Podstawowej n...

„Pamiętaj o mnie – Senior dla Seniora” - Warsztaty z rękodzieła

Pracownicy socjalni  Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach wspólnie z mieszkańcami Rady Osiedla nr 2 „Stare Miasto” oraz Rady Osiedla nr 4 „Dąbrówka” oraz Rady Osiedla nr 3 „Jasienica” zorganizowali  w dniach  9 i 10 kwietnia 2019r. warsztaty z rękodzieła. Warsztaty są jednym z działań projektu socjalnego...