• ops (at) police.pl
 • 91 42 43 840
 • pn: 7:30 - 15:30 | wt-pt: 7:00 - 15:00

Razem łatwiej!

Spotkania edukacyjno - informacyjne z młodzieżą

 • 2018-12-04 10:34:19
 • OPS Police

DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE
SPOTKANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNE Z MŁODZIEŻĄ  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu „KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, od dnia  15  ...

„Akademia dla Rodziców” II edycja

 • 2018-11-16 15:17:16
 • OPS Police

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu „KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w okresie od 10 września 2018r. do 16 listopada 2018r. zorganizował II edycję cyklu  zaj...

KOMPAS - WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK

 • 2018-09-28 10:25:00
 • OPS Police

WYJAZD INTEGRACYJNO-EDUKACYJNY DLA UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTU
 „KOMPAS- WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu „KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zacho...

Harmonogram wsparcia na 2018 dla projektu Kompas

 • 2018-07-31 12:37:11
 • OPS Police

Harmonogram wsparcia na 2018r. dla Uczestników projektu „KOMPAS –WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach

Spotkania edukacyjno - informacyjne z mieszkańcami gminy police.

 • 2018-07-10 15:44:17
 • OPS Police

 Działania środowiskowe.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu „KOMPAS -WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w miesiącu czerwcu oraz w lipcu 2018r. przeprowadza  spotkania...

Trzy kwadranse dla rodziny

 • 2018-06-26 15:46:32
 • OPS Police

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
 Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Pro...