• ops (at) police.pl
 • 91 42 43 840
 • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Spotkania edukacyjno - informacyjne z mieszkańcami gminy police.

 • 2018-07-10 15:44:17
 • OPS Police

 Działania środowiskowe.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu „KOMPAS -WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w miesiącu czerwcu oraz w lipcu 2018r. przeprowadza  spotkania...

Trzy kwadranse dla rodziny

 • 2018-06-26 15:46:32
 • OPS Police

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
 Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Pro...

Akademia dla rodziców

 • 2018-06-25 15:14:50
 • OPS Police

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu „KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2014-2020,   w okresie od 09 maja 2018r. do 20 czerwca 2018r. zorganizował cykl zajęć&nb...

Działania środowiskowe: debata społeczna z mieszkańcami Gminy Police

 • 2018-06-05 15:17:29
 • OPS Police

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu „KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w dniu 30 maja 2018r. zorganizował debatę społeczną skierowaną do mieszkańców Gminy Police o...

Raport z badania diagnostycznego potrzeb i zasobów społeczności

 • 2018-05-25 11:45:24
 • OPS Police

Przedmiotem zamówienia było badanie diagnostyczne potrzeb i zasobów społeczności lokalnej w Gminie Police. Zamawiającym przeprowadzenie badania był Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, natomiast jego wykonawcą Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia został zrealizowany w lutym i marcu 2018 roku.
Główny...

Kompas - start

 • 2018-01-04 11:36:37
 • OPS Police

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 realizuje projekt pt.;  „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowany     z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w rama...