• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Loga instytucji wspierających prokjekt

Działania środowiskowe: debata społeczna z mieszkańcami Gminy Police

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu „KOMPAS-WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w dniu 30 maja 2018r. zorganizował debatę społeczną skierowaną do mieszkańców Gminy Police oraz osób odpowiedzialnych za kreowanie lokalnej polityki.
Debata społeczna była  podsumowaniem badań diagnostycznych potrzeb i zasobów społeczności lokalnej w Gminie Police, przeprowadzonych w marcu br. Celem badania było  przygotowanie szczegółowej diagnozy problemów i zjawisk społecznych   w Gminie Police, prezentującej stan obecny problemów i potrzeb, jak  i rekomendacji w zakresie dalszej profilaktyki/konkretnych działań w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym. Raport końcowy Badań zamieszczony jest na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w zakładce KOMPAS (tutaj link: http://ops.police.pl/Home/Article/77 ).
Do udziału w debacie zostali zaproszeni przedstawiciele władz lokalnych, przedstawiciele instytucji, placówek oświatowych oraz lokalnej społeczności, a także mieszkańcy Gminy Police. Do udziału w debacie zostali  zaproszeni również eksperci z zakresu zdiagnozowanych problemów społecznych.
W pierwszej części debaty miały miejsca wystąpienia ekspertów. W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny z udziałem ekspertów  i zaproszonych gości. W programie spotkania przewidziano czas na zadawanie pytań, komentarze  i podsumowanie.
Głównym celem debaty społecznej było poszerzenie wiedzy, świadomości oraz zwrócenie uwagi na ważne problemy społeczne dotyczące osób starszych, młodzieży  i rodziny.

 

PROGRAM DEBATY SPOŁECZNEJ
30 MAJ 2018r.

 

 

CZAS

 

 

TEMAT

 

10:00-10-15

 

 

Rozpoczęcie debaty. Powitanie i wprowadzenie.

 

10:15-10:30

 

 

Zaprezentowanie wyników badań diagnostycznych potrzeb i zasobów społeczności lokalnej w Gminie Police.

 

10:30-10:45

 

 

Problemy i wyzwania współczesnej rodziny w zmieniającym się społeczeństwie - rzeczywistość i system wsparcia”.

 

10:45- 11:00

 

Optymalizacja opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi”.

 

 

11:00-11:15

 

 

 

Zagrożenia w funkcjonowaniu społeczno-edukacyjnym młodzieży: wyzwania i rozwiązania dla instytucji w społeczności lokalnej”.

 

11:15-11:30

 

Współpraca szkoły i instytucji środowiska lokalnego w rozwiązywaniu problemów współczesnej młodzieży”.

 

11:30-11:45

 

 

Przerwa kawowa

 

11:45-12:30

 

Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów.

 

 

12:30-13:00

 

Podsumowanie debaty- wnioski

 

13:00-14:00

 

Obiad