• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Logo OPS Police

Informacje o pomocy dla bezdomnego

Zima jest okresem najtrudniejszej i wzmożonej pracy dla instytucji, które niosą pomoc osobom bezdomnym. W tym czasie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia Feniks wspólnie z innymi instytucjami oraz służbami mundurowymi intensyfikują swoje działania, aby udzielić jak najlepszej pomocy osobom bezdomnym, dla których zima to wyjątkowo trudny okres.
Jeżeli wiesz o miejscu pobytu osoby bezdomnej, wymagającej pomocy możesz fakt ten zgłosić telefonicznie lub osobiście do:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach
ul. Siedlecka 2A  IV piętro pokój nr 407
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 tel. 91 42 43 840  lub 91 42 43 850

Straż Miejskia w Policach ul. Tanowska 8
Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.30 do 22.00
w soboty od 8.00 do 15.00
tel. 91 31 76 272

Komenda Policji w Policach  
tel.  91 42 47- 511

Pogotowie zimowe - Stowarzyszenie „Feniks”
w Szczecinie ul. Zamknięta 5
w Policach ul. Fabryczna 12          
tel. całodobowy    91 421- 61-22

W okresie zimowym pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzą intensywne działania z Policją i Strażą Miejską mające na celu zlokalizowanie koczowisk, w których przebywają osoby bezdomne oraz ich identyfikację. Tego rodzaju patrole przeprowadzane są kilka razy w miesiącu. Osoby bezdomne są wówczas informowane o możliwości skorzystania z miejsca w schronisku wraz z podaniem adresu placówek. W razie odmowy pomocy pracownicy zabezpieczają podstawowe potrzeby takiej osoby oferując np. pomoc w formie gorącego posiłku w barze.
Ponadto w przypadku otrzymania zgłoszenia o osobie bezdomnej przebywającej w dowolnym miejscu na terenie Polic pracownik socjalny, wraz z patrolem straży miejskiej lub samodzielnie, udaje się na miejsce i przeprowadza interwencję, aby pomóc osobie bezdomnej.