• ops (at) police.pl
  • 91 42 43 840
  • pn - pt: 7:30 - 15:30

Razem łatwiej!

Loga instytucji wspierających prokjekt

Harmonogramy wsparcia dla „LOKOMOTYWA-cja”

  • 2018-02-02 14:27:08
  • OPS Police

Harmonogramy wsparcia dla Uczestników Projektu pn.: „LOKOMOTYWA-cja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu pn.  „LOKOMOTYWA-cja” Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach  od IV.2017 do III.2018r.  realizuje działania skierowane do Uczestników Projektu w ramach dwóch ścieżek tj.:
    1. Ścieżka reintegracji dla rodzin doświadczających bezradności opiekuńczo-wychowawczej
    2. Ścieżka reintegracji dla osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia. 

Harmonogram wsparcia dla uczestników „Ścieżki reintegracji dla rodzin doświadczających bezradności opiekuńczo-wychowawczej”

L.p.

Nazwa zadania

Okres realizacji

Miejsce udzielenia wsparcia

1.

Moduł diagnozy oraz pracy socjalnej

IV.2017r. do III.2018r.

 

Wsparcie udzielane przez pracownika socjalnego głównie w miejscu zamieszkania Uczestnika

2.

Trening kompetencji życiowych

16-20.10..2017r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Szkolna 2 w Policach

3.

Trening kompetencji partnerskich

21.-23.11.2017r.

 

Forma wyjazdowa

Centrum Zdrowia i Rehabilitacji „ALKA” ul. Wojska Polskiego 7

78-119 Ustronie Morskie

4.

Trening kompetencji rodzicielskich

 

24-26.11.2017r.

 

Forma wyjazdowa

Centrum Zdrowia i Rehabilitacji „ALKA” ul. Wojska Polskiego 7

78-119 Ustronie Morskie

5.

Grupy socjoterapeutyczne

21-26.11..2017r.

 

Forma wyjazdowa

Centrum Zdrowia i Rehabilitacji „ALKA” ul. Wojska Polskiego 7

78-119 Ustronie Morskie

6.

Zajęcia diagnostyczne w zakresie potrzeb dzieci

23-26.01.2018r.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Staszica 1 w Policach

7.

Integracja sensoryczna/Terapia taktylna/Trening zastępowania agresji

29,30,31.01.2018r.

1,5,6,7,8,9,12,13,14,19,20,21.02.2018r.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Staszica 1 w Policach

8.

Spotkania couchingowe

22,23,24,26,27,28.02.2018r

1,2,5,6.03.2018r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Szkolna 2 w Policach

9.

Zajęcia animacyjno-integracyjne metodą Weroniki Sherbone

22,23,24,26,27,28.02.2018r

1,2,5,6,7.03.2018r.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Szkolna 2 w Policach

 

10.

Trening kompetencji społecznych

6,7,8,9.03.2018r.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Staszica 1 w Policach

 

Harmonogram wsparcia dla uczestników „Ścieżki reintegracji dla osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia”

L.p.

Nazwa zadania

Okres realizacji

Miejsce udzielenia wsparcia

1.

Moduł diagnozy oraz pracy socjalnej

IV.2017r. do III.2018r.

 

Wsparcie udzielane przez pracownika socjalnego głównie w miejscu zamieszkania Uczestnika

2.

Trening kompetencji osobistych

6-9.11..2017r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Szkolna 2 w Policach

3.

Trening kompetencji społecznych i relacji rodzinnych

22,23,26,27.02.2018r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Staszica 1 w Policach

4.

Trening kompetencji życiowych

 

12-15.03.2018r.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Staszica 1 w Policach

5.

Zajęcia psychoruchowe

19-22.03.2018r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Staszica 1 w Policach